Container

Det kommer att finnas en container att slänga skräp i den 7-8 maj mellan klockan 10-14. OBS! Containern står bakom el-huset intill spolplattan. Du får slänga allt utom det som hör hemma på våra återvinningsstationer samt farligt avfall, elektronik, flytande avfall, hushållsavfall och matavfall.

Underhåll av Bredband2 2022-02-10

Bredband2 kommer utföra omfattande felsökning av era bredbandstjänster på grund av rapporterade hastighetsproblem inom hela BRF:en.
Då felorsaken inte kunnat lokaliseras enligt traditionella metoder behöver vi felsöka stora delar av fibernätet inklusive aktiv utrustning.
Detta medför att samtliga bredbandstjänster kommer uppleva avbrott mellan 08.00 och 17.00 den 10 februari 2022.