Årliga avgifter fritid

Friskotek: 100kr

Bastu: 180kr

Spolplatta: 200kr

Snickeri: 80kr

Betalas in på Bankgiro: 5868 – 6429

Märk betalningen med respektive lokal samt lägenhetsnummer.