Underhåll av Bredband2 2022-02-10

Bredband2 kommer utföra omfattande felsökning av era bredbandstjänster på grund av rapporterade hastighetsproblem inom hela BRF:en.
Då felorsaken inte kunnat lokaliseras enligt traditionella metoder behöver vi felsöka stora delar av fibernätet inklusive aktiv utrustning.
Detta medför att samtliga bredbandstjänster kommer uppleva avbrott mellan 08.00 och 17.00 den 10 februari 2022.

Iloq behörigheter

Ni som har betalat avgifter för våra lokaler, friskotek, bastu, snickeri och spolplatta. Ni måste gå ner till expeditionen och lägga om iloq nycklarna så rätt år, 2021 ligger inne.

Ni som fortfarande har nyckeldepositioner kvar. Ni måste gå ner till expeditionen, så ni får återbetalt dessa.